3IQ V SÁČKU

23,99

Obdoba klasických piškvoriek, ale ponúka oveľa viac kombinácií, je náročnejší na premýšľanie a voľbu správnej stratégie