KALAHA EXKLUSIV EBEN MANCALA

54,99

KALAHA – čiže Mankala. Slovo Mankala je odvodené z arabského NAQUALA – pohybovať sa, premiestňovať – sa stalo druhovým názvom pre zvláštny typ doskových hier.